VARENSKÁ 1

Secesní vila k dlouhodobému pronájmu

Historie secesní vily Varenská 1

Objekt z roku 1908 byl navržen známým ostravským architektem Bohumilem Židlickým (1.8.1855 Bylany – 7.7.1917 Vinohrady, již při studiu architektury, které absolvoval s vyznamenáním, se podílel na stavbách Národního divadla či Rudolfina v Praze. Do Moravské Ostravy přišel v roce 1886. Jako národnostně český architekt získal množství veřejných zakázek především v Polské Ostravě, kde radnici ovládali většinoví Češi. Prováděl i několik staveb národně politického významu – např. Český akciový pivovar v Moravské Ostravě, Český dům ve Vítkovicích.), který se zapsal do výstavby v Ostravě řadou zdařilých návrhů. Vila je situována v blízkosti křižovatky ulic Varenské a Hornopolní. Terén v okolí objektu je rovinný bez výrazných terénních překážek.

Secesní vila byla projektována jako obytný dům pro rodinu pana Jana Chmela. V posledních letech před rekonstrukcí v roce 1995 byla využívána pro potřeby zařízení staveniště výstavby areálu městské nemocnice Ostrava – Fifejdy. Objekt není památkově chráněn.

stav secesní vily Varenská 1

Z architektonického hlediska nedošlo při důkladné rekonstrukci k podstatným změnám v charakteru a vzhledu objektu. Záměrem investora bylo uvést objekt do původního stavu. Veškerá okna a dveře na fasádě byla vyměněny za nové, vyrobené podle původních. Nově byl koncipován hlavní i vedlejší vstup do objektu. Novým prvkem je terasa ve 3. NP jejíž realizace nijak neovlivnila vzhled objektu.

Celý objekt je čtyřpodlažní s podkrovím a podsklepením po celé ploše. Hlavní nosné konstrukce jsou zděné z cihelného zdiva. Mezi suterénem a 1. NP je stropní konstrukce klenbová nesena ocelovými nosníky. Mezi ostatními patry je strop dřevěný.

Střešní konstrukce je převážně původní, pouze v místech úžlabí jsou původní stropní trámy nahrazeny novými. Krytina je opět tašková. Vlastní členění fasády zůstalo zachováno dle původního stavu.

Součástí rekonstrukce bylo vybudování 20 parkovacích stání. Příjezd na parkoviště je z ulice Hornopolní. Parkovací stání a příjezdová komunikace mají povrch zpevněn zámkovou dlažbou.

Napište nám

Kontakt

Adresa vily

Varenská 1414/1
702 00 Ostrava

E-mail

info@varenska1.cz

VARENSKÁ 1 s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava

IČO: 07749732
DIČ: CZ07749732